LÆSEVEJLEDER

 

 

  • Handleplan for læsevejledere 

  • Folder om læsning i indskolingen 

  • Folder om læsning på mellemtrinnet 

  • Folder om læsning på overbygningen