Ungdommens uddannelsesvejledere

 

 

Peter Christensen, Tarm Skole

Lærer
Peter Christensen

Telefon:
30 76 16 59

     
 

 

 

Thomas Kronborg, Tarm Skole

Lærer
Thomas Kronborg  

Telefon:
30 76 16 61

   

 

Som UU-vejledere på Tarm Skole Overbygningen varetager vi vejledningsopgaver i alle tre årgange.

For 7. årgangs vedkommende arrangerer vi således Uddannelse og Job-forløbet ”Virksomheden i Skolen”, og eleverne får desuden en grundig information om det danske uddannelsessystem.

I 8. årgang arrangerer vi de såkaldte ”intro-kurser”, hvor eleverne besøger to forskellige uddannelsesinstitutioner. Desuden foretager vi sammen med klasselærerne en uddannelsesparathedsvurdering af eleverne. Efterfølgende står  vi for vejledningen af ikke-uddannelsesparate elever og laver uddannelsesplaner for disse.

I 9. årgang hjælper vi eleverne med at arrangere deres virksomhedspraktik. Ikke-uddannelsesparate elever får endvidere hjælp til at lave deres uddannelsesplan og tilmelding til uddannelse/10. klasse.

Vi er selvfølgelig også parate til at hjælpe de uddannelsesparate elever, hvis behovet måtte opstå.

 

 

Nyttige links fra UU:

  • UU Ringkøbing Fjord 
  • Uddannelsesguiden 
  • Elevportalen 
  • Find din efterskole 
  • Dit job